• Home

Begeleiding op maat

Bel ons voor de prijs:

Begeleiding op maat

Doel van de trainingen rondom het thema ‘Begeleiding op maat’ is om de begeleiders (docenten, zorgcoordinatoren, mentoren) praktische tools te geven om met deze leerlingen te werken. We werken met intervisie om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Om maximale impact te behalen, splitsen we de groep af en toe op. De training wordt op maat samengesteld waarbij bijvoorbeeld gekozen kan worden uit volgende thema's.

Onderpresteren

Aan de hand van Betts&Neihart, Heller, Whitley en Rimm bespreken we het onderwerp Onderpresteren. Welke oorzaken kunnen er zijn en hoe kan je leerlingen helpen om uit het onderpresteren te komen? De besproken theorie zetten we meteen om naar de praktijk door middel van casusbespreking.

Mindset

(Hoog)begaafde pubers kampen geregeld met gebrek aan motivatie voor school. Deelnemers leren over motivatie, motivatiestrategieën en mindset. De theorie brengen we meteen tot leven door te oefenen met opdrachten en in de casusbespreking.

Leervaardigheden

Aandacht voor wat (hoog)begaafde leerlingen wel en niet kunnen. Veel (hoog)begaafde kinderen leren niet leren, omdat ze het niet nodig hebben. Toch komt er vrijwel altijd een moment dat ook zij moeten studeren. Meestal is dat op het voortgezet onderwijs. Maar … hoe doe je dat? In deze bijeenkomst geven we theorie over wat leervaardigheden zijn. En hoe metacognitieve vaardigheden zich verhouden tot leervaardigheden. We spelen het leervaardighedenspel en gaan in op hoe je een aantal leervaardigheden kan versterken.

Zelfinzicht

In de puberteit zijn jongeren bezig met vragen als wie ben ik? Bij wie wil ik horen? Hoe kijken anderen eigenlijk tegen mij aan? Kortom, ze zijn bezig met het vormen van hun zelfconcept en zelfvertrouwen. Voor hoogbegaafde jongeren is dit soms een moeilijke periode, juist omdat het vinden van ontwikkelingsgelijken en dus groepjes waar zij aansluiting kunnen vinden schaars zijn. In deze bijeenkomst verdiepen we ons in de vorming van het zelfbeeld van (hoog)begaafde jongeren en in mogelijkheden om hieraan als begeleider een positieve bijdrage te leveren.

Motivatie

(Hoog)begaafde pubers kampen geregeld met gebrek aan motivatie voor school. In deze bijeenkomst komt de motivatietheorie van Dr. Menno Mennes aan bod. Hij deed 25 jaar onderzoek naar motivatie en promoveerde op zijn bevindingen in juni 2016. De theorie brengen we meteen tot leven door te oefenen met opdrachten en in de casusbespreking.

Dubbel bijzonder

Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben een leer- of gedragsstoornis, denk aan dyslexie, autisme, ADHD. Voor deze groep is het belangrijk om aandacht te besteden aan het cognitieve talent én hulp te bieden voor de stoornis. Alleen dan kunnen dubbel bijzondere leerlingen hun aanleg tot bloei laten komen.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief


Copyright Bureau Talent