• Home

Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde leerlingen

Bel ons voor de prijs:

Doel van de trainingen rondom het thema ‘Onderwijs op maat’ is docenten kennis en vaardigheden te laten opdoen waarmee ze kunnen differentiëren in de les.

Gedifferentieerd Uitdagen

Recht doen aan verschillen: daar gaat het om bij differentiëren. We staan stil bij manieren om meer getalenteerde leerlingen te herkennen. Vervolgens maken docenten kennis met de methode Gedifferentieerd Uitdagen. We geven uitleg over de methode en vervolgens gaan de docenten aan het werk en bouwen ze een eigen bestaande les om naar deze methode.

Compacten

Eerst zal enige theorie besproken worden: wat is compacten? Waarom is het nodig? Hoe doe je het? Hierbij staan we ook stil bij de verschillende behoeftes van leerlingen en dus bij het onderwerp differentiatie. Vervolgens gaan docenten aan het werk met hun eigen lesmethode. Ze passen de theorie toe door een stuk lesmateriaal te compacten en/of bekijken hun gecompacte programma kritisch en verbeteren het. We bespreken de keuzes die de docenten gemaakt hebben. Tot slot geven we nog een aantal aandachtspunten mee met betrekking tot dit onderwerp.

Verrijken

Nut en noodzaak van verrijking staan centraal. Docenten krijgen inzicht in de criteria waaraan goed verrijkingsmateriaal moet voldoen. Docenten krijgen daarnaast zicht op de metacognitieve en denkvaardigheden die leerlingen kunnen ontwikkelen door het werken aan verrijkingsopdrachten. Vervolgens maken docenten een start met het ontwikkelen van verrijkingsopdrachten en/of beoordelen van verrijkingsopdrachten.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief


Copyright Bureau Talent