Projecten

Wat doet Bureau Talent nog meer?

Bureau Talent leidt diverse projecten op het gebied van talentontwikkeling:

 • De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

  De Leidse Aanpak is een samenwerking van ruimte 50 partners in en om Leiden. Doel is om de talenten van kinderen/jongeren van 0 – 24 jaar te herkennen en verder te ontwikkelen. We doen dat door partners met elkaar te verbinden, te inspireren en ondersteunen. Meer informatie vind je hier

  Wat doen wij?

 • Creating Equal Opportunities at School

  Creating Equal Opportunities at School (CEOS) is een Europees Erasmus+ project. Doel van dit project is om het verborgen cognitief talent van leerlingen uit minder bevoorrechte situaties te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op deze manier willen we hun kansen in het hoger onderwijs verbeteren. Het ontdekken van dit talent doen we door een deels non-verbale intelligentietest te gebruiken. Vervolgens bieden we de geselecteerde leerlingen een programma gericht op academische taal. Meer informatie vind je hier.

  Wat doen wij?

 • Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

  De samenwerkingsverbanden voor PO en VO in Leiden hebben subsidie aangevraagd voor het verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Bureau Talent heeft een leidende en adviserende rol genomen in het proces van de aanvraag en zal de uitvoering de komende jaren gaan leiden.

  Wat doen wij?

Wil je meer weten?

Bel of mail naar Lineke van Tricht
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld

Lineke van Tricht

pijllinksom
Lineke van Tricht

eigenaar/directeur
071 - 78 50 850
06 - 30 87 09 47
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Continue reading

Wat doet Bureau Talent nog meer?

Wat doet Bureau Talent nog meer?

 • De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

  De Leidse Aanpak is een samenwerking van ruimte 50 partners in en om Leiden. Doel is om de talenten van kinderen/jongeren van 0 – 24 jaar te herkennen en verder te ontwikkelen. We doen dat door partners met elkaar te verbinden, te inspireren en ondersteunen. Meer informatie vind je hier

  Wat doen wij?

 • Creating Equal Opportunities at School

  Creating Equal Opportunities at School (CEOS) is een Europees Erasmus+ project. Doel van dit project is om het verborgen cognitief talent van leerlingen uit minder bevoorrechte situaties te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op deze manier willen we hun kansen in het hoger onderwijs verbeteren. Het ontdekken van dit talent doen we door een deels non-verbale intelligentietest te gebruiken. Vervolgens bieden we de geselecteerde leerlingen een programma gericht op academische taal. Meer informatie vind je hier.

  Wat doen wij?

 • Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

  De samenwerkingsverbanden voor PO en VO in Leiden hebben subsidie aangevraagd voor het verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Bureau Talent heeft een leidende en adviserende rol genomen in het proces van de aanvraag en zal de uitvoering de komende jaren gaan leiden.

  Wat doen wij?

Wil je meer weten?

Bel of mail naar Lineke van Tricht
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld

Lineke van Tricht

pijllinksom
Lineke van Tricht

eigenaar/directeur
071 - 78 50 850
06 - 30 87 09 47
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Continue reading

Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bureau Talent acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bureau Talent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies**
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bureau Talent
Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
071-7850850

Aanmelding workshops 10 jaar Bureau Talent

Op donderdag 20 september is het zover!

Dan vieren we ons 10-jarig bestaan. We nodigen je van harte uit om dat met ons te vieren bij Scheltema in Leiden.

Voorafgaand aan de feestelijke borrel bieden we scholen een proeverij van ons aanbod, van verrijkingsprojecten tot begeleiding, van inspirerend 21e eeuws onderwijs tot een totaalplaatje van talentontwikkeling op jouw school.

Je kunt twee van de miniworkshops volgen.Het programma ziet er als volgt uit:15.35 – 16.15 uur workshopronde 116.20 – 17.00 uur workshopronde 217.00 – 18.30 uur feestelijke borrelPlaats: Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden

Wat is metacognitie precies? Wat kun je er als (leraar van een) begaafde leerling mee? Op deze vragen geven we antwoord tijdens de workshop. Ter afsluiting oefenen we zelf met de ‘metacognitieve stappen’, om een beter idee te krijgen van wat je er in de praktijk mee kunt.

Onze verrijkingsprojecten komen in een nieuwe online omgeving. Leerlingen kunnen makkelijker keuzes maken in het project en docenten kunnen monitoren wat de leerlingen doen en feedback geven. Neem je laptop mee en log zelf in in onze nieuwe online omgeving.

Design Thinking is een ontwerpmethode waarbij de mens centraal staat. De methode biedt kaders voor een zeer creatief proces. De methode geeft leerlingen de kans om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en is geschikt voor zeer diverse talenten. Yfke en Jaco leerden de methode van Lineke en gebruiken deze nu zelf. Ga met hen mee op expeditie!

Op elke school zijn al puzzelstukjes die bijdragen aan talentontwikkeling. Vraag je je af hoe je er een compleet plaatje van kunt maken? Of hoe het nog beter kan? Lineke begeleidde meerdere scholen succesvol bij dit proces. Nieuwsgierig hoe dat op jouw school zou kunnen? Wees welkom bij dit gesprek!

Meld je hieronder aan voor de workshops:

U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-mailadres niet (correct) ingevuld.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Locatie

Scheltema Complex - Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden

Continue reading

Bedankt voor uw contact-aanvraag

Wij hebben uw bericht ontvangen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)
Op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief
Volg ons

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
071-7850850
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bureau Talent werkt samen met of is aangesloten bij de volgende organisaties:

Copyright Bureau Talent 2018
privacyverklaring
klachtenprocedure