Symposium Creating Equal Opportunities at School

To read this in Dutch, please visit this page.

Do you also get the impression that cognitive talent is not well recognized in some groups? Or that (highly) gifted students from less advantaged families don't perform as well as they could? If these questions interest you, you are cordially invited to the final symposium of the Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School (through teaching academic language) on September 15th, 2021.

Equal opportunities in education: it sounds so obvious, but unfortunately it isn't. In a three-year project, we developed a teaching program aimed at improving the academic vocabulary of students from disadvantaged backgrounds. We selected students by means of a (partly) non-verbal intelligence test. They were then offered the program if they and the school thought it would have added value. On September 15th, 2021, we will complete our project with a symposium. At our symposium, you can get acquainted with all facets of the project: teachers, researchers, students, school leaders, education experts… All their voices are heard.

Remember to register before September 8th! You will find the registration form at the bottom of this page.

You can sign up to participate online for 10 euros, or you can choose to participate physically for 15 euros including lunch. The location is the Campus Sanderus at Thomas More in Antwerpen (Molenstraat 9 2018 Antwerpen). You can reach the campus by public transport or car. On the website of Thomas More, you find more information about accessibility and parking.

Program

  • 10:00 Registration
  • 10:30 Opening
  • 11:00 - 12:00 Perspectives on Equal Opportunities at School
  • 12:00 - 13:00 Lunchbreak
  • 13:00 - 14:00 Parallel sessions
  • 14:15 - 15:15 Parallel sessions
  • 15:30 - 16:00 Panel discussion
  • 16:00 Drinks and networking

During the parallel sessions, you may choose between the following topics. Please note that some sessions are in Dutch.

1. Lineke van Tricht (Bureau Talent) - Creating equal opportunities at school

Are you inspired by our Erasmus+ project and would you like to start a similar project at your school, in your city or in your country? In this session I will share my experiences as a project leader. What were our challenges and what were our successes? Where do you start? Who are the right partners? What roles do teacher, parents, researchers and policy makers play? How can you augment your impact? After sharing my experiences, we will discuss yours, in order to learn from each other.

2. Marlies Tierens (Thomas More) - CEOS achter de schermen

Het eerste deel van deze sessie bespreekt de resultaten van de implementatie van het taalprogramma. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de uitdagingen bij de selectie van cognitief talent bij jongeren met een minder bevoorrechte achtergrond. Hierbij is er ruimte voor ervaringen en input vanuit het publiek. Hopelijk kom jij ons inspireren!

3. Birgit Broekhoven (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburgh College) - Gelijke kansen, begaafdheid en talentontwikkeling

Veel leerlingen op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College hebben een lage sociaaleconomische status en minder kans om als (hoog)begaafd (h)erkend te worden. Een deel van deze groep heeft te kampen met een taalachterstand en mist daardoor de juiste academische taal om succesvol te zijn op de hogere onderwijsniveaus. In het CEOS-project is een grote groep brugklassers uit alle niveaus gescreend met de CoVaT. Dit is een deels non-verbale intelligentietest waarmee meer wordt gekeken naar de potentie van het kind en minder naar prestatie. Er is lesmateriaal ontwikkeld, zodat begaafde leerlingen snel bijgespijkerd kunnen worden in academische taal. Denk hierbij aan woorden in de instructie, zoals analyseer, tegengesteld, parafraseer. Daar ligt vaak het probleem. Wij hebben het lesprogramma nu twee keer gedraaid met onze brugklasleerlingen en hebben dit geëvalueerd. In deze parallelsessie vertellen we meer over het project, wat er geleerd is in de eerste en in de tweede ronde en wat er nog verbeterd kan worden.

4. Ian Warwick (London Gifted and Talented) - REAL Project

This session will explore London Gifted & Talented’s National project, aimed to improve the quality of education in England. The REAL project focused on improving academic literacy as a positive model for inclusion – realising equality of access and achievement for disadvantaged and under-represented groups in gifted education (e.g.  gender, ethnicity, language development, socio-economic background). It engaged with 50 local education authorities and over 1,500 schools. The project identified target groups of learners who have potential but are identified as being at risk of underachievement, and developed a range of strategies (within and beyond the classroom) to address the disparity with a clear focus on academic literacy to increase standards and prove impact in formal test environments. The session will examine the findings of the project, which highlighted how gaps in academic vocabulary often remain hidden due to apparent spoken fluency and demonstrated that without a good range of academic language many learners simply cannot achieve top grades and the vast majority will underachieve at some point. It showed that language acquisition needs to be a structured process – and that disadvantaged able learners are significantly benefitted by developing linguistic and cultural capital.

5. Michael Vermeer (Zuider Gymnasuium) - Student Panel from Zuider Gymnasium

In this Q&A panel, students will answer all your questions regarding the Erasmus+ project. Also, a brief introduction will be given by Michael Vermeer about the project at the Zuider Gymnasium. 

6. Petra Noordermeer (WebEdu) - Woordenboost

Bureau Talent en WebEdu gaan na CEOS door met woordenschatonderwijs met Woordenboost. Alle leerlingen in de bovenbouw PO geven we een (woorden)boost om op hun niveau in het VO terecht te kunnen komen door het op speelse wijze aanleren van de juiste schooltaalwoorden. Ook voor de onderbouw VO bieden we het pakket aan, zodat alle leerlingen met de juiste bagage naar de bovenbouw gaan. In deze sessie neem ik u mee door het complete pakket.

7. Annick Liesenborghs en Sonja Rucquoij (Stedelijk Lyceum Pestalozzi) - Schooltaalwoorden en Ceos: niets is zo verhelderend als het bevragen van je leerlingen

Talentvolle leerlingen die niet de gewenste resultaten hadden? Als school gingen we extra inzetten op Leren Leren en trajecten rond studiekeuze. Een bevraging bij de leerlingen maakte ons duidelijk dat de kennis van schooltaalwoorden een cruciale rol speelt. Met het CEOS programma geven we als het ware een masterclass schooltaalwoorden.

8. Daphne Gemballa (Lucernacollega Campus Innova) en Mariëtte Eijkelestam (Bureau Talent)  - Het concrete aanbod van CEOS 

Hoe is het programma geëvolueerd van een lijst oefeningen naar een interactief en uitdagend online platform waarin ook aandacht wordt besteed aan leren studeren? Dat lichten Mariëtte en ik jullie graag toe. Elk initiatief staat of valt immers met het concrete aanbod aan lesmateriaal. Doorheen de jaren groeide CEOS, letterlijk en figuurlijk. De oefeningen, woordenlijsten, theorie, aanpak etc konden dan uiteraard niet achterblijven. Hopelijk kunnen wij jullie concreet voorstellen wat u als leerkracht kan verwachten van de cursus. Hopelijk kunnen we jullie ook overtuigen om met de content effectief aan de slag te gaan met jullie leerlingen.

9. Lianne Hoogeveen (Radboud Universiteit) - Identificatie van (potentieel) talent

Hoe komt het toch dat leerlingen uit minder kansrijke situaties nauwelijks deelnemen aan programma’s voor hoogbegaafde leerlingen? Vraag het een leerkracht of docent en de kans is groot dat deze zal zeggen dat iedere leerling dezelfde kansen krijgt in zijn/haar groep of klas. Toch worden (potentieel) zeer getalenteerde leerlingen, wiens achtergrond minder geprivilegieerd is, te vaak niet herkend. Wat gaat er mis? Wat kan er anders?  

 

Registration form

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Note: If you can't see the Re-CAPTCHA, please accept cookies and refresh webpage.

Informatie

Promoting equity in gifted education (10-18 years)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
The Netherlands
+31 71 7850850

Follow us

Stay informed?
Receive our newsletter


Bureau Talent collaborates with or is affiliated with the following organizations:

Copyright Bureau Talent