• Home
  • Nieuws
  • Bestuurlijke samenwerking? Hoe pak je dat aan?

Bestuurlijke samenwerking? Hoe pak je dat aan?

Steeds vaker begeleidt en adviseert Bureau Talent besturen en samenwerkingsverbanden bij vraagstukken rondom (hoog)begaafdheidsonderwijs.

Onlangs leidden we een sessie rondom inter-bestuurlijke samenwerking rond dit thema. De besturen onder dit samenwerkingsverband verschillen niet alleen in grootte maar zijn ook heel divers in hun beleid en aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Waar het ene bestuur de basisvoorziening al zo goed als op orde heeft en experts heeft die dreigende thuiszitters kunnen opvangen en begeleiden, is het andere bestuur nog bezig met de basiskennis en de noodzaak om aandacht te besteden aan het onderwerp.

De besturen in onze sessie stonden positief tegenover samenwerking, maar konden zich nog niet goed voorstellen hoe en wat de meerwaarde zou zijn. Wel hadden ze gezamenlijk gekozen om de profielen van Betts & Neihart als uitgangspunt te nemen. Wij bespraken met hen de piramide van onderwijs en zorg:

Piramide Bestuurlijke Samenwerking

Deze helpt om in kaart te brengen welke niveaus van onderwijs en zorg er zijn binnen een samenwerkingsverband en hoe besturen kunnen samenwerken zodat iedere leerling bediend kan worden. Ook relateerden we de profielen aan deze piramide. Vervolgens lieten via het voorbeeld van de bestuurlijke samenwerking in De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling zien hoe we dat in vijf jaar opgezet hebben. Daarin werd ook duidelijk dat ieder bestuur zijn eigen ontwikkeling doormaakt in een dergelijk proces. Bureau Talent is geen voorstander van één format voor alle scholen, maar we houden van het stimuleren van diversiteit.

Wil je meer weten over kansen van bestuurlijke samenwerking? Neem contact op met Akke Tick.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief


Copyright Bureau Talent