• Home
  • Nieuws
  • Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Samen met Europese partners werkt Bureau Talent aan het verbeteren van onderwijskansen.

Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet altijd deel aan het schoolniveau dat in overeenstemming is met hun potentieel. Het project ‘Creating equal opportunities at school: Empowering pupils from less-advantaged backgrounds through teaching academic language’, gefinancierd vanuit Erasmus+, ondersteunt bij het overbruggen van het verschil tussen huidig schoolniveau en het cognitieve talent van kinderen door middel van het aanleren van academisch Nederlandse taal.

Ongelijkheid in het onderwijs is een groot probleem in ieder welvarend land. Nederland en België staan zelfs in de top 10 van landen uit de hele wereld waar sociaal-economische status in grote mate schoolsucces bepaalt[1]. Sociaal economische status staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder en kan bij kinderen worden gemeten met indicatoren als gesproken taal thuis, inkomen, beroepsstatus en opleidingsniveau van de ouders[2]. Er wordt in dit geval gesproken over ongelijke kansen, omdat de achtergrond van de leerlingen de academische prestaties van de leerlingen bepaalt en niet hun cognitief potentieel[3]. Taal blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.

Het is essentieel dat scholen, leerlingen en ouders zich bewust zijn van dit probleem. Daarbij is het belangrijk dat zij weten waar en hoe zij gebruik kunnen maken van materiaal dat ondersteunt bij het aanleren van veelgebruikte schooltaal, ook wel academisch Nederlands genoemd. Het project ‘Creating equal opportunities at school: Empowering pupils from less-advantaged backgrounds through teaching academic language’, gefinancierd vanuit Erasmus+, biedt uitkomst. Het doel van het project is het verbeteren van academische taalvaardigheid van cognitief getalenteerde leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond. Hierdoor is de kans groter dat zij goed functioneren in hogere onderwijsniveaus, waardoor het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen groeit.

Verschillende experts uit Nederland, België en Engeland werken samen om het project vorm te geven, waarbij gebruikt wordt gemaakt van elkaars ervaringen en expertise. In Engeland is een soortgelijk project, het REAL project[4], uitgevoerd, waarbij positieve resultaten zijn behaald. Dit project dient als voorbeeld voor het huidige project. In dit project worden cognitief getalenteerde leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond met behulp van een cultuur-onafhankelijke test voor cognitieve vaardigheden geselecteerd. Een groep uit de 10 tot 20% hoogst scorende leerlingen per deelnemende school zullen voor de pilotfase, die wordt gehouden in schooljaren 2019-2020 en 2020-2021, aan de slag gaan met academisch Nederlandse woorden. Achteraf zal uitgebreid worden geëvalueerd of het project de beoogde resultaten heeft bereikt.

De geselecteerde leerlingen zullen in een online programma aan de slag gaan met het oefenen van de academisch Nederlandse woorden. De lijst met deze woorden is samengesteld met behulp van docenten en uit eerder ontwikkelde lijsten. Tijdens het online programma gaan de leerlingen op een actieve manier werken met academisch Nederlands, waarna ze de woorden kunnen herkennen én gebruiken in schoolse, maar ook alledaagse, context. Prestaties van de leerlingen zouden daardoor niet meer negatief worden beïnvloed door taal.

Het project is vernieuwend vanwege de doelgroep waarmee gewerkt wordt, de manier waarop de leerlingen worden geïdentificeerd en de ontwikkeling van de academische woordenlijst in het Nederlands. Vanuit een breed perspectief gezien is het einddoel dat de invloed van sociaal-economische status op talentontwikkeling, schoolresultaten en schoolsucces afneemt. De fundamentele verandering die daarmee wordt ingezet zou uiteindelijk kunnen leiden tot een meer diverse en gelijke samenleving.

 eu flag co funded pos rgb leftCEOS logo web rgb

[1] UNICEF Office of Research (2017). Building the future: Children and the sustainable development goals in rich countries. Opgehaald van https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC14_eng.pdf

[1] Inspectie van het Onderwijs (2016). De staat van het onderwijs [Onderwijsverslag 2014/2015]. Opgehaald van https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2016/04/13/staat-van-het-onderwijs- 2014-2015

[1] Onderwijs in Cijfers (2018). Eindexamens voortgezet onderwijs 2016/2017. Opgehaald van https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/vo/leerlingen-vo/prestaties-eindexamens

[1] http://www.realproject.org.uk/

Beter Onderwijs voor Cognitief Talent

Beter Onderwijs voor Cognitief Talent

Voor de Samenwerkingsverbanden Leiden e/o en West-Friesland gaat Bureau Talent aan de slag met het verbeteren van het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.

Lees meer...

Conferentie Begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling

Conferentie Begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling

Op 13 en 14 november 2019 organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) samen met het het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein.

Bureau Talent is erbij en verzorgt de inspiratiesessie Impact maken met Talentontwikkeling.

Lees meer...

ECHA Conferentie 2020

ECHA Conferentie 2020

Van 9 tot 12 september 2020 vindt de ECHA Conferentie plaats in Porto Portugal.

Lees meer...

Talentprojecten

Talentprojecten

Voor de zomer namen we met en op Gymnasium Camphusianum in Gorinchem een informatief filmpje op over onze Talentprojecten.

Lees meer...

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Samen met Europese partners werkt Bureau Talent aan het verbeteren van onderwijskansen.

Lees meer...

Comenius Siegel 2019 gewonnen

Comenius Siegel 2019 gewonnen

Bureau Talent en WebEdu hebben gezamenlijk het Comenius Siegel 2019 gewonnen voor onze Talentprojecten.

Lees meer...

Symposium IQplus

Symposium IQplus

Op woensdag 10 april vond het symposium van de Stichting IQplus plaats met als thema: De vele gezichten van Hoogbegaafdheid.

Lineke van Tricht mocht de avond openen met een lezing waarin zij de profielen van Betts&Neihart een gezicht gaf.

Lees meer...

FlowStudentEurope

FlowStudentEurope

Flow is de staat waarin je raakt als je bezig bent met activiteiten die je zo prettig vindt dat je de tijd vergeet en helemaal opgaat in wat je aan het doen bent.

Wil je met andere Europese jongeren jouw 'flow' vinden?

Maak dan kennis met FlowStudentEurope.

Lees meer...

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid.

In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. 

Lees meer...

Design Thinking Toolkit

Design Thinking Toolkit

Design Thinking is een ontwerpmethode waarbij leerlingen hun 21e eeuwse vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

De mens staat bij deze methode centraal en je verdiepen in je 'klant' is daarom een van de belangrijkste fasen.

Lees meer...

Scholingsfolder

Scholingsfolder

Ons scholingsaanbod voor schooljaar 2018/2019 is af. Wilt u ook een folder ontvangen, maar zit u nog niet in ons mailbestand?

Lees meer...

Wat is Talent?

Wat is Talent?

Sinds eind 1800 zijn mensen al bezig met de vraag: kun je intelligentie meten? Dit leidde tot de ontwikkeling van intelligentietests.

De gedachte was dat de mensen met het hoogste IQ hoogbegaafd zijn en dus ook op dat niveau zullen functioneren en daarmee het meest succesvol zullen zijn in de maatschappij.

Echter...

Lees meer...

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)
Op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief
Volg ons

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
071-7850850
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bureau Talent werkt samen met of is aangesloten bij de volgende organisaties:

Copyright Bureau Talent 2018
privacyverklaring
klachtenprocedure