Talentprojecten zijn met vakantie

Een trots gedragen broekpak is een van de concrete resultaten van Talentprojecten 2019-2020. Werkend in het Talentproject Design ontwierp en maakte een leerlinge een broekpak.

Bij een aantal scholen kwamen jammer genoeg dit schooljaar de Talentprojecten niet vol uit de verf door het coronavirus. Samen met de scholen en leerlingen hopen we op een soepeler volgend schooljaar. Vanaf midden augustus staan de Talentprojecten 2020-2021 weer klaar. Bureau Talent biedt een aantal nieuwe opties aan:

  1. Eeuwige roem: van eigen project naar Talentproject We bieden leerlingen de mogelijkheid om van hun eigen project samen met ons een Talentproject te maken. We laten hiermee het talent van de leerling niet verloren gaan en bieden hen wellicht een extra stimulans de diepte in te gaan.
  2. Inzicht in de grootte van projecten Het is een bewuste keuze van Bureau Talent om een diversiteit aan Talentprojecten aan te bieden. Wij vinden dit passen bij impactvol lesmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen. Uit gesprekken met scholen bleek dat het voor de begeleiding zinvol is de omvang van een Talentproject te kennen. We voorzien een algemeen overzicht van de projectomvang van alle Talentprojecten.
  3. Richtinggevende inspiratie voor beoordeling Om de beoordelingstaak van de docent te vereenvoudigen ontwikkelen we richtlijnen.
  4. Procesbegeleiding en introductie door Bureau Talent Om tegemoet te komen aan de wens van scholen en docenten, biedt Bureau Talent nu de mogelijkheid aan om de procesbegeleidersrol over te nemen en de feedback aan de leerlingen te geven. Dit natuurlijk na afstemming over de werkwijze van de school. Ook kunnen wij een introductie op school verzorgen voor docenten en/of leerlingen.
  5. Beleid en communicatie Hoe werf je leerlingen voor de Talentprojecten? Wat zeg je in een introductiebijeenkomst? Bureau Talent kan u met het algemene beleid evenals met de concrete teksten ondersteunen.

Mooie nieuwe opties. Interesse? Stuur een mail naar en we nemen contact met u op voor meer informatie en/of een demo-account.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief


Copyright Bureau Talent