Skip to main content

Wat doet Bureau Talent nog meer?

Bureau Talent leidt en is betrokken bij diverse projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van talentontwikkeling:

OCW-subsidie onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

De samenwerkingsverbanden voor PO en VO in Leiden hebben subsidie aangevraagd voor het verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Bureau Talent heeft een leidende en adviserende rol genomen in het proces van de aanvraag en zal de uitvoering de komende jaren gaan leiden.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

De Leidse Aanpak is een samenwerking van ruim 50 partners in en om Leiden. Doel is om de talenten van kinderen/jongeren van 0 – 24 jaar te herkennen en verder te ontwikkelen. We doen dat door partners met elkaar te verbinden, te inspireren en ondersteunen. Meer informatie vind je hier.

Onze Europese netwerken en projecten

ECHA

ECHA staat voor European Council for High Ability. In verschillende Europese landen is het mogelijk om de opleiding tot ECHA-specialist in Gifted Education te volgen. De studie is een wetenschappelijk verantwoorde verdieping op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. De ECHA-specialists in Nederland hebben zich verenigd in de ECHA-vereniging. Op Europees niveau wordt tweejaarlijks een ECHA-conferentie georganiseerd. Meer informatie over ECHA vind je hier.

Erasmus+ en CEOS

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren en hierbij kennis of vaardigheden opdoen die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Bureau Talent leidt het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School (CEOS). Doel is om het verborgen cognitief talent van leerlingen uit minder bevoorrechte situaties te ontdekken en verder te ontwikkelen om hun kansen in het hoger onderwijs te verbeteren.

European Talent Point

Bureau Talent maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). Het is een Europese voortdurende ontwikkelende leerorganisatie waarbij gezamenlijke identiteit, dienstverlening en gemeenschapszin kernwaarden zijn. Het netwerk telt 25 Talent Centres en circa 400 Talent Points in 44 landen wereldwijd. Bureau Talent is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN).

Wil je meer weten?

Bel of mail naar Lineke van Tricht
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld

pijllinksom
Lineke van Tricht

eigenaar/directeur
071 - 78 50 850
06 - 30 87 09 47
lineke@bureautalent.nl

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief