Skip to main content

Casus uit de praktijk: "Mees"

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen vraagt telkens weer een open en geïnteresseerde houding: wat werkt voor deze leerling? Daarnaast is het vaak een uitdaging voor begeleiders op school om los te komen van het systeem en andere dan de standaard oplossingen te bedenken. Het motto van waaruit we bij Bureau Talent graag denken, is

Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.

Dat geldt bijvoorbeeld voor deze casus:

Mees*, een jongen van 13, is in de brugklas thuis komen te zitten met depressieve klachten. In het voorjaar van dat schooljaar is hij getest en bleek hij een zeer hoog IQ te hebben. Daarmee vielen wat puzzelstukjes op hun plaats: het nooit uitgedaagd zijn op de basisschool, het niet weten hoe je leert, ervan uitgaan dat hoge cijfers halen vanzelf gaat, weinig aansluiting vinden bij klasgenoten, niet begrijpen wat leraren van je vragen….

Na het eerste jaar VO is hij opnieuw in de brugklas gestart op een andere school. Dat gaat niet vanzelf goed. Enerzijds wil Mees graag autonomie, anderzijds heeft hij ook richting en grenzen nodig. Veel van Mees’ docenten vinden het moeilijk om hem passend onderwijs te bieden. Zijn resultaten zijn niet goed en zijn gedrag in de klas is ook niet altijd makkelijk. De school heeft aangegeven weinig expertise te hebben op het gebied van hoogbegaafdheid, maar wel te willen leren. Bureau Talent is daarom ingeschakeld voor de begeleiding van Mees en voor advies aan de school.  

Inmiddels zit Mees in de tweede klas. Zijn schoolse vaardigheden zijn zich aan het ontwikkelen door de begeleiding die hij krijgt. De begeleider van Bureau Talent is regelmatig een soort tolk die uitlegt wat de docenten en de teamleider nou van hem willen. Tegelijkertijd heeft Mees de ruimte gekregen om zich te richten op vakken die hij uiteindelijk in zijn profiel zal willen kiezen. Hij volgt alle lessen, maar werkt in sommige lessen aan zijn eigen programma. Door de prettige samenwerking tussen Mees, ouders, school en onze begeleider is er een positieve synergie ontstaan, waardoor Mees duidelijkheid heeft in wat hij moet laten zien, maar ook de ruimte om zijn eigen programma te volgen.

*Naam is gefingeerd om de privacy van de leerling te beschermen.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief