Skip to main content

Interview met Andries Rhebergen

Dit keer staat de nieuwsbrief van Bureau Talent in het teken van samenwerking. In dat kader hebben wij een interview gehouden met een van onze samenwerkingspartners: Andries Rhebergen, docent bij de Hogeschool Leiden en kartrekker van de zichtlijn talentontwikkeling bij het LEF.

Het LEF, een onderwijsnetwerk met een vast kernteam en een vaste locatie, is een plek waar beweging wordt gecreëerd binnen het Andriesonderwijssysteem en waarlangzaam maar zeker bewustzijn over onderwijs wordt vergroot. Andries, die binnen het LEF aanstuurt op het gebied van talentontwikkeling, legt uit dat het LEF zich richt op verschillende zichtlijnen, waaronder talentontwikkeling, anders organiseren, onderwijs en ondernemerschap, en onderwijs carrière. Met een dynamische aanpak wordt er bij het LEF ingespeeld op relevante en actuele thema's, zoals het lerarentekort en vragen over onderwijs en zorg. Een sterk netwerk van partners levert verkenners die bij het LEF input ophalen en meenemen naar hun partnerorganisatie. Op die manier kan het LEF kennis verspreiden en laten doorsijpelen naar scholen en organisaties om hiermee beweging te creëren.

Een belangrijk thema binnen de zichtlijn talentontwikkeling is de vraag hoe alle leerlingen de kans krijgen op een doorgaande ontwikkelingslijn. Het komt echter geregeld voor dat leerlingen niet goed kunnen leren en ontwikkelen in het reguliere onderwijs en vastlopen of zelfs uitvallen. Bij het LEF wordt hier met verschillende onderwijsprofessionals, directeuren en bestuurders over gesproken. Andries benadrukt het belang van positieve psychologie en het normaliseren van alternatieve routes in het onderwijs voor zowel hoogbegaafde leerlingen als een bredere groep leerlingen die om verschillende redenen niet tot hun recht komen in het reguliere onderwijssysteem.

Een centraal aspect van talentontwikkeling is het (weer) aanzetten van het 'vonkje' van interesse, reflecteert Andries. Interesse en nieuwsgierigheid zijn emoties en het verschilt per persoon waarvan en hoe deze aangewakkerd worden. Er kunnen bovendien remmende factoren meespelen, zoals faalangst. Bij talentontwikkeling is het dus belangrijk om leerlingen de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met verschillende interessegebieden.

De samenwerking met Bureau Talent beschouwt Andries als waardevol. Beide partijen zitten op één lijn wat betreft het maken van een verschil voor de doelgroep. Lineke van Tricht van Bureau Talent was voorheen projectleider van De Leidse Aanpak, een project dat draaide van 2015 tot 2022, waarvan het stokje nu is overgenomen door Andries en het LEF. Lineke sluit nu inhoudelijk aan bij het LEF voor onder andere de samenwerkmiddagen hoogbegaafdheid.

Tijdens de samenwerkmiddagen rondom hoogbegaafdheid worden professionals vanuit verschillende sectoren samengebracht om te bespreken hoe de doelgroep beter bediend kan worden. Deze middagen bieden deelnemers de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, thema’s te bespreken en kennis te delen. Er worden twee jaar lang drie keer per jaar samenwerkmiddagen georganiseerd. Op de volgende samenwerkmiddag op 13 juni staat een interview met hoogleraar Lianne Hoogeveen gepland. Na deze samenwerkmiddag in juni zal opnieuw worden geëvalueerd wat er de komende tijd nodig is voor de doelgroep.

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief